Wettelijke vermeldingen

Créez votre
PROFIL

Wettelijke vermeldingen

EIGENDOM   Deze website wordt gepubliceerd door de vennootschap Insitoo – Bedrijfsnr. 498 380 344 00016 Adres: 44 avenue de la Marne – 59290 Wasquehal Tel.: 09 80 52 71 64 – email: contact@insitoo.com Publishing director: Patrick Ardaens Voor alle informatie betreffende www.insitoo.com kunt u per e-mail, telefoon of schriftelijk contact met ons opnemen via […]

EIGENDOM

 

Deze website wordt gepubliceerd door de vennootschap Insitoo – Bedrijfsnr. 498 380 344 00016

Adres: 44 avenue de la Marne – 59290 Wasquehal

Tel.: 09 80 52 71 64 – email: contact@insitoo.com

Publishing director: Patrick Ardaens

Voor alle informatie betreffende www.insitoo.com kunt u per e-mail, telefoon of schriftelijk contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens

RECHTEN

 

  • Ontwerp: deze website werd oorspronkelijk ontworpen met de steun van de vennootschap Les Mondes Numériques

  • Projectbeheer: Audrey Dumortier

  • Ontwikkeling en Integratie: Hervé Thomas

  • Creatie en integratie: Antoine Roquis

HOSTING

 

Nader aan te geven vennootschap

Adres van de vennootschap

 

FOTORECHTEN

 

De op deze site aanwezige foto’s zijn afkomstig van:

  • De beeldbank Fotolia. In dit kader mogen deze op geen enkele wijze gereproduceerd worden. Om meer hierover te weten te komen, kunt u de commerciële modaliteiten van de beeldbank Fotolia raadplegen door hier te klikken.

  • De beeldbank IstockPhoto. In dit kader mogen deze op geen enkele wijze gereproduceerd worden. . Om meer hierover te weten te komen, kunt u de commerciële modaliteiten van de beeldbank Istock raadplegen door hier te klikken.

  • De beeldbank Adobe Stock. In dit kader mogen deze op geen enkele wijze gereproduceerd worden. . Om meer hierover te weten te komen, kunt u de commerciële modaliteiten van de beeldbank Adobe Stock raadplegen door hier te klikken.
  • Een beeldbank met door de vennootschap Insitoo gemaakte beelden met uitdrukkelijke toestemming van het betreffende model voor een gebruik op de website insitoo.com. Deze beelden vallen onder de auteurs- en beeldrechten en kunnen in dit kader op geen enkele wijze gereproduceerd worden.

CNIL – NOMINATIEVE GEGEVENS

 

Volgens toepassing van de Franse wet 78-17 van 6 januari 1978 betreffende informatica, bestanden en vrijheden, gewijzigd door de wet 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende de bescherming van natuurlijke personen t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens, heeft u recht op wijziging en verwijdering van de u betreffende gegevens. U kunt uw verzoek richten tot contact@insitoo.com

REDACTIONELE CONTENTS

 

Insitoo stelt alles in het werk om de internetgebruikers beschikbare tools en betrouwbare informatie te bieden. De firma kan de internetgebruikers echter niet de juistheid, volledigheid en actualiteit van de verstrekte informatie, noch de beschikbaar van deze tools garanderen. Om die reden kan Insitoo niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van de op deze website verstrekte en/of ter beschikking gestelde tools.

GOOGLE ANALYTICS

 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een door Google Inc. verstrekte tool om websites te analyseren. (« Google »). Google Analytics maakt gebruik van cookies (op uw computer geplaatste tekstbestanden) om de website te helpen het gebruik van de website door zijn gebruikers te analyseren. De door de cookies gegenereerde gegevens betreffende uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) worden doorgestuurd en opgeslagen door Google op in de Verenigde Staten geïnstalleerde servers. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten te compileren over de activiteit van de website, bestemd voor zijn uitgever en andere diensten te verlenen met betrekking tot de activiteit van de website en het gebruik van Internet.

Google kan deze gegevens doorgeven aan derden in geval van een wettelijke verplichting of wanneer deze derden deze gegevens verwerken voor rekening van Google, inclusief met name de uitgever van deze website. Google zal uw IP-adres niet koppelen aan andere gegevens in bezit van Google. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen door de juiste instellingen van uw browser te selecteren. Een dergelijke uitschakeling kan echter het gebruik van bepaalde functionaliteiten van deze website verhinderen. Door gebruik te maken van deze website, geeft u uitdrukkelijk toestemming voor de verwerking van uw nominatieve gegevens door Google onder de voorwaarden en voor de finaliteiten die hierboven beschreven zijn.

INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET BROWSEN

 

Wij delen de gebruiker mede dat de website Insitoo.com een cookie in zijn computer kan plaatsen. Een cookie bevat de inlichtingen die de gebruiker zojuist verstrekt heeft, zodat hij tijdens een volgend bezoek aan de website niet opnieuw het voorgestelde formulier hoeft in te vullen. Een gebruiker kan niet geïdentificeerd worden met behulp van een cookie. Indien de gebruiker dat wenst, kan hij het gebruik van cookies uitschakelen door de juiste instellingen van zijn browser te selecteren. Een dergelijke uitschakeling kan echter het gebruik van bepaalde functionaliteiten van de website Insitoo verhinderen.