Ons vak

Créez votre
PROFIL

Ons vak

Ons vak

Insitoo is al meer dan 14 jaar gespecialiseerd in freelance activiteiten op het vlak van IT en Business en realiseert dankzij zijn erkende werkmethode een jaaromzet van meer dan 25miljoen euro.

Een driehoeksverhouding

Insitoo treedt als tussenschakel op tussen freelancers en ondernemingen en ijvert ernaar om op de verwachtingen van elke partij in te spelen.

Bij Insitoo is eén ding is zeker: ons vak gaat over veel meer dan relaties tot stand brengen, het gaat om een echt partnership.

Ondernemingen • Wij helpen u bij uw zoektocht naar nieuwe talenten, door hun vaardigheden en beproefde aanbevelingen onder de aandacht te brengen.

Freelancers • Wij geven uw troeven een boost want we kennen uw traject en volgen uw opdrachten en online aanbevelingen gericht op.

Freelancetalentenjager

Via ons sourcingteam en door onze aanwezigheid op de sociale netwerken speuren we naar de beste IT- en Business-freelancetalenten. We voeren vooraf een gesprek met de kandidaten om hun profiel verder uit te diepen en aan hen opdrachten voor te stellen die in de lijn liggen van hun vakkennis en sociale vaardigheid.

We begeleiden de adviseurs bij hun loopbaantraject en hun opdrachtenkeuze en oriënteren hen naar nieuwe werkvormen die op hun vereisten afgestemd zijn ( « portage salarial », freelancing…).

Al sinds 2007 stellen onze freelance partners en onze key account-klanten hun vertrouwen in ons.

Specialist in IT-functies

We durven onszelf IT- en Business-specialisten te noemen omdat onze vertegenwoordigers uitgesproken op het terrein aanwezig zijn. Door regelmatig een stand van zaken op te maken verwerken we de context en praktijken van onze klanten om zo een duurzame vertrouwensrelatie te kunnen opbouwen. Wij stellen u de talenten voor die het best op uw verwachtingen inspelen.

Onze actieradius

  • Domein toepassingen : developers (Java, Web, PHP, iOS, Android, …), lead developers, softwaretesters, IT-architecten, …
  • Domein infrastructuur : systeem-/netwerk-/veiligheidsingenieurs, administrators, businessanalisten, …
  • Domein business : adviseurs projectuitvoering, adjunct-projectbeheerders, businessdeskundigen, changemanagers, …

We zijn met name actief in de volgende sectoren: retail, e-commerce, bankwezen, verzekeringen, … Uiteraard is deze lijst niet volledig! Insitoo staat u bij voor al uw digitale projecten!

Insitoo, bemiddelaar tot uw dienst

Omdat we ervan overtuigd zijn dat freelancing een nieuwe manier van werken in volle opgang is, willen wij als effectieve facilitators ondernemingen en zelfstandige adviseurs met elkaar in contact brengen via uiteenlopende diensten, zoals begeleiding bij le « portage salarial », les aanbevelingen, of nog, coöptatie.