Coöptatie

Wie kan een freelancer beter aanbevelen dan een andere freelancer?
Stel ons uw netwerk voor: het kan u tot 1 200 € opleveren!

Coöptatie

Wat is coöptatie?

Coöptatie is een participatieve rekruteringswijze: door middel van een aanbeveling koppelt u uw professionele of persoonlijke netwerk aan Insitoo. Drie partijen zijn bij deze rekrutering betrokken: de coöptant, die een profiel aanbeveelt, de gecoöpteerde, die wordt aanbevolen, en Insitoo, die de taak van rekruteerder op zich neemt. Deze rekruteringspraktijk biedt tal van garanties, met name om gekwalificeerde en ervaren profielen op te sporen. U mag ervan uitgaan dat de meeste coöptaties eindigen met een opdracht, want de vaardigheden van gecoöpteerden worden gemakkelijker erkend. En dus krijgt de coöptant een vergoeding voor zijn aanbeveling, in de vorm van een coöptatiepremie!

Hoe werkt coöptatie bij Insitoo?

Op basis van uw aanbeveling neemt het Insitoo-team contact op met de aanbevolen persoon om deze uit te nodigen voor een gesprek. Wij blijven immers onze werkwijze, hanteren, ook al wordt de persoon sterk aanbevolen. Na een eerste gesprek, waarin o.a. het loopbaantraject van de gecoöpteerde onder de loep wordt genomen, sturen wij het profiel naar de klant. Uiteraard doen we dat alleen als de gecoöpteerde hiermee akkoord gaat, en respecteren wij zijn opdrachtkeuze. Het spreekt voor zich dat we daarbij de aandacht vestigen op het feit dat hij door een andere freelancer wordt aanbevolen, want dat waarborgt zijn kwaliteiten. Als de klant interesse heeft voor het profiel en de gecoöpteerde dankzij de aanbeveling een nieuwe opdracht binnenrijft, ontvangt de coöptant een coöptatiepremie.

Wat zijn de modaliteiten voor de coöptatiepremie?

De regel is heel eenvoudig :

  • Als wij voor de gecoöpteerde binnen, 1 maand na het gesprek , een opdracht vinden, ontvangt de coöptant een een premie van 1 200€.
  • Als wij voor de gecoöpteerde binnen, 18 maanden na het gesprek, een opdracht vinden, ontvangt de coöptant een een premie van 800€.

Een verleidelijk voorstel, toch?

Deze premie wordt gestort op basis van een factuur, of ze wordt opgenomen in de loonmassa van een consultant. Ze wordt gestort zodra de gecoöpteerde minstens zestig dagen voor de klant heeft gewerkt. Opgelet: om een coöptatiepremie te ontvangen, moet de aanbevolen persoon voor het Insitoo-team een onbekende zijn!

Coöptatie mag niet verward worden met “aanbrengen van werk”!

Coöptatie is een driehoeksverhouding tussen de coöptant, de gecoöpteerde en Insitoo: de klant heeft niets met de coöptatie te maken. Insitoo moet de opdracht vinden die de gecoöpteerde op het lijf is geschreven. Misschien kunt u dan toch beter eerst met ons komen praten vooraleer u met uw klant over uw netwerk spreekt?

Insitoo beloont immers ook personen die nieuwe zaken aanbrengen, zij het in mindere mate (premie van 350 €).

Wat is een goede coöptant?

Coöpteren is een heel goed idee, maar toch mag u dit niet over het hoofd zien: beter goede profielen dan veel profielen. U moet in de ogen van de rekruteerder immers geloofwaardig blijven, door gekwalificeerde en geschikte profielen voor te stellen. U bent de aangewezen persoon om iemand aan te bevelen, maar vergeet niet dat uw imago op het spel staat!

Coöptatie in enkele cijfers uitgedrukt …

In 2018 nodigden we na coöptatie door freelancers, 60 personen uit voor een gesprek en 18 daarvan werken momenteel aan een opdracht.
En dus werden dit jaar 18 premies uitbetaald, hetzij zo’n 20.000 €!

Coöptatie in beeld

Stel uw vertrouwen in het Insitoo-team en stuur ons uw aanbevelingen! Onze bedrijfskundig ingenieurs zullen u met plezier bij deze stap begeleiden.

Contacteer het team van Insitoo Freelances